-IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ÎN COMUNA TARNA MARE PENTRU ANUL 2018 NU S-AU MAJORAT CONFORM HCL 76/21.12.2017
-PENTRU PLATA PÂNĂ LA DATA DE 31 MARTIE 2018 A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, TEREN ȘI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT, SE ACORDĂ O BONIFICAȚIE DE 10%

Stimați cetățeni ai comunei Tarna Mare, potrivit Legii nr. 227/2015 de aprobare a Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local Tarna Mare a adoptat HCL nr. 76/21.12.2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale pentru anul 2018, fără a majora nivelul acestora față de anul 2017. Totodată, potrivit art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) și art.472 alin.(2), se acordă bonificația de 10% pentru persoanele care achită impozitul pe clădiri, teren și pe mijloace de transport până la data de 31 martie 2018.

Cu respect,
Primarul comunei Tarna Mare
prof. Mariana Monica SOBIUS