ANUNȚ DE INTERES LOCAL

             Primaria Tarna Mare în colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare informaza cetățenii comunei că în ziua de joi, 21 iunie 2018 în intervalul orar 8.30 – 11.00 există posibilitatea de a dona sange.
Cetățeni cu vârsta între 18-60 de ani se pot prezenta in intervalul orar mai sus mentionat la Sala de Sport a comunei unde se va face recoltarea.

         Donatorii vor beneficia de următoarele:
– Un set de analize gratuite;
– Posibilitatea efectuarii si a altor analize gratuite;
– O zi libera de la serviciu in cazul angajatilor cu carte de munca;
– 7 bonuri de masa în valoare de aproximativ 65 lei.

„Viața este un dar pe care îl merităm numai atunci când îl dăruim”

Primar,
Prof. Mariana-Monica SOBIUS

-IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ÎN COMUNA TARNA MARE PENTRU ANUL 2018 NU S-AU MAJORAT CONFORM HCL 76/21.12.2017
-PENTRU PLATA PÂNĂ LA DATA DE 31 MARTIE 2018 A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, TEREN ȘI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT, SE ACORDĂ O BONIFICAȚIE DE 10%

Stimați cetățeni ai comunei Tarna Mare, potrivit Legii nr. 227/2015 de aprobare a Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local Tarna Mare a adoptat HCL nr. 76/21.12.2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale pentru anul 2018, fără a majora nivelul acestora față de anul 2017. Totodată, potrivit art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) și art.472 alin.(2), se acordă bonificația de 10% pentru persoanele care achită impozitul pe clădiri, teren și pe mijloace de transport până la data de 31 martie 2018.

Cu respect,
Primarul comunei Tarna Mare
prof. Mariana Monica SOBIUS