Declaratii de Avere 2015 – Aparatul de specialitate al primarului