Obiectivele strategice

Obiectivul 1

Priorităţi:

1. Dezvoltarea infrastructurii de transport;

2. Amenajarea teritorială, acces la utilităţi;

3. Marketing teritorial, creşterea atractivităţii comunei.

Obiectivul 2

Priorităţi:

1. Atragere de investiţii noi în comunitate;

2. Inovare şi competitivitate pentru toate sectoarele economice;

3. Servicii de calitate oferite agenţilor economici şi de către agenţii economici.

Obiectivul 3

Priorităţi:

1. Promovarea resurselor umane şi valorificarea potenţialului uman;

2. Calitatea vieţii în comunitate;

3. Locuri de muncă care să asigure bunăstarea economică.

Pentru a deveni operativă, Strategia defineşte un nivel al obiectivelor derivate direct din nevoile şi problemele pe care comunitatea trebuie să le rezolve. Acest nivel al obiectivelor corespunde obiectivelor generale ale potenţialelor proiecte de dezvoltare cu finanţare nerambursabilă, rambursabilă sau chiar a investiţiilor private locale, naţionale sau internaţionale.

Conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor

acesta este principiul suprem căruia trebuie să i se subordoneze întreaga activitate economică şi socială, întreaga strategie de ocrotire a mediului;

condiţiile de viaţă trebuie îmbunătăţite prin acţiuni de:

– corectare a impactului negativ produs de unele activităţi;

– adoptarea de măsuri de prevenire a poluării;

-folosirea unor tehnologii curate în toate activităţile.