Atributii ale consiliului

Atribuțiile consiliului local