Comunicate

Infratire

Primaria Comunei Tarna Mare va gazdui evenimentul intitulat “Cooperare, dezvoltare si infratire intre doua localitati Europene” in luna mai, anul 2014. Programul evenimentului a fost elaborat impreuna cu reprezentantii localitatii NEUKIRCHEN AM WALDE.Evenimentul va fi impartit in doua prin organizarea de activitati in ambele localitati participante la eveniment. Implementarea proiectului este datorat Programului Europa pentru cetăţeni program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Tarna Mare Town organizează o întâlnire de înfrățire între orașe între 1 si 3 mai 2014 în România prin participarea 52 de oaspeți din Austria , cu alte 52 de persoane din oraș Tarna Mare și al doilea eveniment din data de 28 și 31 mai 2014 de către 52 de oaspeți din România , cu 52 de persoane din Austria. Scopul nostru este de a dezvolta un eveniment care are 6 linii majore de acțiuni ” dezvoltare continuă ” , ” Celebrarea Zilei Europene ” , ” Cooperare și legături de rudenie ” , ” valori , tradiții și cultură ” , ” Implicare și Voluntariat “, ” Proiecte de viitor ” . În aceste zile , oamenii vor ajunge să cunoască UE mai bine prin participarea la diferite activități interactive onganized , cum ar fi dezbateri publice cu privire la estabilishing cursuri de acțiuni pentru dezvoltarea continious și durabilă , concursuri care contesta cunoștințele participantului cu privire la politicile UE și să le încurajeze de a veni cu idei noi și durabile pentru îmbunătățirea și promovarea participării active a cetățenilor . Cetățenii vor învăța despre importanța UE și a patru valori fundamentale , toleranța , solidaritatea , lupta împotriva discriminării și simț civic , valori care sunt strâns cuplate împreună . Importanța acestor valori și importanța UE în sine trebuie să fie transmisă generațiilor mai tinere și mai în vârstă , precum și , astfel încât acestea să poată beneficia de ea prea . Acest lucru înseamnă că implică oameni de știință , generațiile mai în vârstă , prin promovarea principiului îmbătrânirii active , învățându-i fundamentale ale UE , în curs de dezvoltare în acest fel nu numai a lor , ci întreaga comunitate , atat la nivel local și la nivelul UE , cunoștințe culturale . În ideea că în acest an este an cetățeanului European , acest eveniment ar dori să promoveze cunoștințe interculturale și regional , pentru consolidarea parteneriatelor interregionale și de a educa cetățenii într-un mod interactiv .

Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin facilitarea interacţiunii cetăţenilor din 2 ţări europene în cadrul unei întâlniri şi un şir de programe organizate.

Prin temele fiecărei zile se vor dezvolta cunoștințe despre dimensiunea europeană în ceea ce privește politicile UE la nivel local (stimulând participanții printr-un concurs/discuții să se implice activ),despre cultura în diferite colțuri ale UE-folclor, artă culinară . Toate acestea vor reclădi sentimentul de identitate a participantului, dezvoltându-i cunoștințele, prezentându-i oportunitățile oferite de UE, pentru a simți că Europa este pentru el, pentru fiecare.

Evenimentul contribuie la formarea unei identităţi europene prin apropierea cetăţenilor europeni, prin prezentarea, discutarea, sau învăţarea valorilor europene prin diferite activităţi organizate, mai precis cele cuprinse în tema zilei ”Valori,tradiții,cultură” care implică atât copii(concurs) cât și adulți (dezbateri despre discriminare și solidaritate), punând accent și pe îmbătrânirea activă.

Europa este pentru cetăţeni, cetăţenii trebuie să fie pentru Europa. Construcţia şi integrarea europeană nu poate fi completă fără solidaritate între cetățenii de diferite vârste, care e promovată prin dezbatere:”Nediscriminare și solidaritate inter-regională și locală”. Concursul UE organizat pentru elevi, prezentarea programelor politice UE la nivel local oferă şansa de a aduce Europa mai aproape de participanţi, pentru a crea un simţ de apartenenţă.

Europa se bazează pe principiul unităţii în diversitate, la fel şi proiectul nostru. Convieţuirea şi construcţia europeană trebuie bazată pe toleranţă şi înţelegere, prin diversitate lingvistică şi dialog intercultural. Proiectul nostru implică activităţi culturale internaţionale, precum şi activităţi interactive care vor implica delegaţiile internaţionale şi localnici. În rândul acestora se va promova solidaritatea, toleranța la nivel local și inter-regional prin dezbateri și discuții și vom prezenta beneficiile coeziunii sociale.

Prin eveniment dorim să comunicăm celor prezenţi un mesaj foarte important : integrarea europeană nu este egal cu aderarea la UE : de fapt aderarea este primul pas în procesul lung al integrării europene. Acest eveniment per-ansamblul său promovează integrarea în UE și angajamentul cetățenilor de a se implica activ în societatea europeană. Astfel, se vor delega sarcini locuitorilor din oraș pe termen lung, se vor planifica acțiuni și evenimente viitoare.

Participarea activă a cetăţenilor europeni este cheia succesului integrării europene. Prin acest proiect vom încuraja participarea activă la nivel european și local prin:

-dezbateri: ”Politicile UE în comunitățile locale – direcții de acțiune”

-implicarea activă a cetățenilor în planificarea și organizarea de evenimente viitoare care să promoveze UE

-generarea de idei pentru Europa sub forma unui concurs cu premii

-participarea activă la nivel european care va fi încurajata prin activităţi pentru tineri: concurs UE.

Program

Ziua 1

10.00 Primire invitati
10.30 Introducere – prezentarea obiectivului proiectului
11.30 Prioritati locale cu impact european (discutii interactive)
12.30 Masa de pranz
14.30 Dezbatere: Dezvoltare continuă și durabilă la nivelul comunelor participante-direcții de acțiune
15.30 Dezbatere:Politicile UE în comunitățile locale – direcții de acțiune
16.30 Conferință:Depășirea obstacolelor cetățenilor prin aplicarea justiției UE
17.30 Concert festiv de muzică și dansuri populare oferit de ansamblul folcloric local Florile Tarnii
20.30 Cina

 

Ziua 2

Tema zilei: Cooperare si infratire

08.00 Mic dejun
10.00 Sedinta comuna a celor doua consilii locale, în cadrul căreia să se semneze acordul de înfrățire
11.30 Prezentare: Drepturi si Obligatii UE
12.30 Dezbatere: Nediscriminarea si solidaritate inter-regionala si locala
13.30 Pranz
15.00 Concurs cutia cu idei europene
17.00 Întâlniri cu fermierii, agenții economici din zonă interesați de potențiale investiții în zonă, în scopul împărtășirii experiențelor în domeniul agricol si agroturistic
20.00 Cina

 

Ziua 3

Tema zilei: Valori, traditie, cultura

08.00 Mic dejun
10.00 Prezentare:Valori și simboluri UE
11.00 Concurs cunoștințe UE:pentru elevi
13.00 Pranz
15.00 Expoziție de produse românești, produse gastronomice și artizanale, materiale publicitare cu specificul zonei
17.00 Vizita la Muzeul Tarii Oasului
19.00 Sărbătoarea cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie
20.00 Cina

 

Ziua 1(4)

Tema zilei: Schimb idei – Cooperare

08.00 Mic dejun
09.00 Constituirea unei Comisii de lucru și schimb de experiență între funcționarii celor două autorități ale administrației publice locale.
11.00 Întâlniri cu fermierii, agenții economici din zonă, în scopul în scopul asimilării experiențelor de bune practici
13.00 Pranz
15.00 Vizita la ferma/pensiune agroturistica locala moderna realizata cu ajutorul accesarii fondurilor europene
18.Dezbatere: căi și mijloace de eficientizare a accesării fondurilor europene în etapa 2014-2020
20.00 Cina

 

Ziua 2(5)

Tema zilei: Implicare.Voluntariat

09.00 Mic dejun
10.00 Dezbatere între participanți: Planuri de acțiune viitoare
12.00 Vizitarea zonei de instructaj a asociatiilor de pompieri voluntari
15.00 Pranz
16.00 Implicare activă în simularea unei situatii de urgenta – sarcini către cetățeni
18.00 Competitii sportive -pe categorii de vârstă
19.30 Festivitate de premiere
20.00 Cina

 

 Ziua 3(6)

Tema zilei:Europa pentru fiecare

10.00 Primire invitați
11.00 Dimensiunea europeană-introducere în tema zilei(discuții interactive)
14.00 Prânz tradițional
15.00 Politicile UE in comunitatea locala, directii de dezvoltare a acestora
17.00 Implicare activa in politica UE –sarcini pentru cetateni
18.00 Programe europene de dezvoltare socială, economică și politică la nivel local
20.00 UE sunt EU-idei pentru Europa
21.00 Cina

Acord de înfrățire și cooperare Tarna Mare - Neukirchen am Walde

Articol de ziar 1

Articol de ziar 2

Broșură

Chestionar-Tarna Mare

Invitație-Tarna Mare

Proiectul „Cooperare, dezvoltare si infratire intre doua localitati Europene”