Programe si proiecte

Agricultura

Programe:

 1. (Re)conversia la practicile agricole corespunzătoare condiţiilor locale 2007-2013
 2. Practicarea unor tehnologii moderne, în alternanţă cu cele tradiţionale 2007-2009
 3. Revigorarea pomiculturii şi (re)răspândirea soiurilor locale tradiţionale (valorificarea mai ales în agricultura ecologică), a culturii căpşunilor şi viţei de vie 2008-2012
 4. Revigorarea şi dezvoltarea sectorului zootehnic 2008-2012
 5. Valorificarea produselor agricole 2008-2013

Proiecte prioritare

-Identificarea mijloacelor de valorificare ale producţiei de fructe 2008-2010

-Păstrarea efectivului actual de animale 2008-2010

-Conversia parţială la agricultura ecologică 2008-2013

-Formarea asociaţilor de producători 2009-2013

-Informarea continuă a producătorilor agricoli locali 2007-2013

-Formarea unor reţele de valorificare a produselor bazate pe legătura directă producător-cumpărător (direct marketing) 2009-2013

-Prelucrarea locală parţială a produselor agricole 2010-2015

Acţiuni

-Încurajarea practicilor agricole corespunzătoare condiţiilor locale (culturi cerealiere, creşterea animalelor, pomicultura-legumicultura, cultura căpşunilor, a viţei de vie, plante medicinale)

-Prezentarea şi introducerea treptată a practicilor de agricultură ecologică

 • *prezentarea oportunităţilor oferite de agricultură ecologică
 • *prezentarea practicilor agricole ecologice
 • *sprijinirea procesului de conversie la agricultura ecologică

-Sondarea şi diversificarea posibilităţilor de valorificare a produselor agricole

 • *facilitatea semnării contractelor între producători şi cumpărători (direct marketing), precum şi extinderea-dezvoltarea reţelei

-Creşterea animalelor

 • *menţinerea populaţiei de bovine
 • *reabilitarea raselor locale, precum şi încurajarea creşterii acestora

-Pomicultura

 • *reabilitarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale

-Păstrarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale încă existente

-Crearea unei bănci de gene-livada demonstrativă

-Încurajarea creşterii soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale

 • *asigurarea valorificării fructelor produse în comună
 • *încurajarea, respective diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor

-Distileria – băuturi spirtoase

-Uscarea fructelor

-Prepararea de gemuri

-Legumicultura

 • *Creşterea competitivităţii legumiculturii prin utilizarea tehnologiilor alternative.

Calitatea de locuire decentă pentru toţi

Programe:

1. Modernizarea drumului comunal 2010-2012

2. Modernizarea străzilor 2010-2015

3. Extinderea reţelei electrice 2009-2011

4. Extinderea iluminatului public 2008-2013

5. Realizarea gospodăririi deşeurilor 2009-2015

6. Extinderea reţelei de apă potabilă 2008-2012

7. Realizarea reţelei de canalizare 2009-2012

8. Dezvoltarea reţelei de comunicaţii (internet) 2011-2015

Proiecte prioritare

1. Modernizarea drumului comunal 2010-2012

2. Modernizarea străzilor 2011-2015

3. Extinderea reţelei electrice 2009-2011

4. Extinderea iluminatului public 2008-2013

5. Realizarea gospodăririi deşeurilor 2009-2015

6. Extinderea reţelei de apă potabilă 2008-2012

7. Realizarea reţelei de canalizare 2009-2012

8. Dezvoltarea reţelei de comunicaţii (internet) 2011-2015

Actiuni

– realizarea cadrului instituţional non-profit dedicate pentru dezvoltare a durabilă a comunei

– modernizarea drumului comunal şi a reţelei de străzi

– prezervarea, respective îmbunătăţirea stării clădirilor de pe raza comunei

– dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii (în special accesul la Internet)

– realizarea gospodăririi ecologice a deşeurilor

– extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă la nivel comunal

– realizarea reţelei de canalizare şi realizarea epurării ecologice a apelor reziduale.