Informare cu caracter public

Drepturile salariale stabilite conform Legii nr. 153/2017 de la 01.01.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarna Mare, județul Satu Mare

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finalul anului 2017

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului I 2018

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului II 2018

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului III 2018

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele anului 2018

Drepturile salariale stabilite conform Legii nr. 153/2017 de la 01.01.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarna Mare, județul Satu Mare

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului I 2019

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele trimestrului II 2019