Puncte de interes pe teritoriul comunei

Activităţi specifice zonei:

 • – agricultura
 • – mineritul
 • – exploatarea lemnului
 • – protecţia şi paza frontierei (25,8KM)

Activităţi economice principale:

 • – cultura plantelor cerealiere, a viţei de vie şi a pomilor fructiferi
 • – colectarea ciupercilor
 • – creşterea animalelor

– Oportunităţi obiective:

 • – Tabăra şcolară Tarna Băi
 • – Complex turistic Tarna Băi
 • – Cătunul Văgaş

– Facilităţile investitorilor:

 • – Potenţial turistic ridicat;
 • – Zonă nepoluată;
 • – Cadru mirific;
 • – Izvoare corbo-feroase naturale;
 • – Punct de trecere a frontierei;
 • – Apă curentă;
 • – Canalizare;